You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

REPRÆSENTANT - Repræsentantskabsmøde Schæferhundeklubben for Danmark

 • 27.06.2021 04:00:00 - 04:00:00
 • Halvej 5, 5592 Ejby

Subscriber information:

Schæferhundeklubben for Danmark afholder Ordinært Repræsentantskabs-møde søndag d. 27. juni 2021 kl. 10.00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Den konstituerede landsformands beretning for 2019 og 2020 fremlægges til godkendelse og orientering.

4. Kassereren

a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2019 og 2020 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

b. Kassereren forelægger budget for 2020, 2021 og 2022 til godkendelse.

5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være

   sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - den 21. februar 2021.

6. Valg af hovedbestyrelse, i henhold til lovenes §16

a. Valg af landsformand (2020, for 2 år) (Karin Christiansen)

b. Valg af næstformand (2021, for 1 år) (Helen Kragh)

c. Valg af kasserer (2020 for 2 år) (Jan Herneth)

d. Valg af sekretær (2020 for 1 år (Tina Nørgaard)

e. Valg af bestyrelsesmedlem (2021, for 1 år) (Henrik Wittrup)

f. Valg af Brugshunderådsformand (2021, for 1 år) (Vivi Gilsager)

g. Valg af suppleant for Brugshunderådsformand for 1 år (Erik Ahrends)

h. Valg af Avlsrådsformand (2020, for 2 år) (René Jørgensen)

i. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år (Ulla Hansen)

j. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år

7. Godkendelse af revisor

8. Eventuelt


På Hovedbestyrelsens vegne

Konstitueret landsformand, Karin Christiansen

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 27.06.2021 04:00:00
 • end date: 27.06.2021 04:00:00
 • Registration opening: 01.06.2021 00:00:00
 • Closing date: 13.06.2021 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hovedklub , HB
 • Address: Halvej 5, 5592 Ejby
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.schaeferhund.dk

Information entry fee

175 kr. inkl. betalingsgebyr, morgenmad, sandwich m. forskelligt fyld, 1 øl eller vand til maden, eftermiddagskage.
Der vil være kaffe og the ad libitum hele dagen samt 1 kildevand pr. person under mødet. Har du særlige ønsker mht. maden (allergi, gluten fri eller lign.), så kontakt mødelederen.

Entry fee

Pay until:
13.06.2021
Total:
DKK 175.00

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
REPRÆSENTANT - Repræsentantskabsmøde Schæferhundeklubben for Danmark 27.06.2021
Halvej 5, 5592 Ejby