You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Ekstraordinær generalforsamling

 • 09.07.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle

Subscriber information:

Ekstraordinær generalforsamling i kreds 47-Suså

TORSDAG DEN 9. JULI 2020 KL. 18:00

i klubhuset, Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle.r

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent. (Kredsbestyrelsen foreslår Helge Petersen)
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredskasseren forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
 4. meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Valg til bestyrelse:
 6. a. Kasserer for 1 år
 7. b. Valg af 1. Suppleant for 1 år c. Valg af 2. Suppleant for 1 år
 8. Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer med 3 måneders medlemskab af kredsen forud for generalforsamlingen, og som eds4ikke 7er i kontingentrestance.
 9. Ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbar. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 10. Hvis din betaling for kontingent til hovedklubben er sket senere end 5 dage før kredsgeneralforsamlingen skal du medbringe din kvittering eller bevis for betalt kontingent.
 11. Hilsen Bestyrelsen

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.07.2020 04:00:00
 • end date: 09.07.2020 04:00:00
 • Registration opening: 18.06.2020 00:00:00
 • Closing date: 07.07.2020 23:59:59
 • 2. Closing date: 08.07.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Suså, 47
 • Address: Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds47.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Ekstraordinær generalforsamling 09.07.2020
Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle