You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Ekstraordinær generalforsamling, kreds 6 Frederikssund

 • 29.06.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Holmensvej 29, 3600 Frederikssund

Subscriber information:

Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Schæferhundeklubben, kreds 6 – Frederikssund

Dato: mandag d. 29.6. kl. 19.00, Holmensvej 29, 3600 Frederikssund.

Generalforsamlingen foregår udenfor, der er ikke nogen servering, deltagere bedes selv medbringe stole, hvis de vil sidde, og det anbefales, at man klæder sig på efter vejret.

Ikke stemmeberettigede medlemmer har ikke adgang.

Deltagere bedes tilmelde sig til generalforsamlingen i Caniva for kontrol af medlemsskab og anciennitet inden mødet.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af to stemmetællere.

3.     Valg:

a)     Valg af formand (indtil (indtil generalforsamlingen 2021)

b)    Valg af næstformand (indtil generalforsamlingen 2022)

c)     Valg af kasserer (indtil generalforsamlingen 2022)

d)    Valg af sekretær (indtil generalforsamlingen 2022)

e)    Valg af bestyrelsesmedlem (indtil generalforsamlingen 2021)

f)      Valg af to bestyrelsessuppleanter (indtil generalforsamlingen 2021)

g)     Valg af revisor for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)

h)    Valg af revisorsuppleant for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)

i)      Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. (indtil

generalforsamlingen 2021)

4.     Eventuelt. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Der er kun adgang for medlemmer, der opfylder ovennævnte betingelser.


 På hovedbestyrelsens vegne

Karin Christiansen

Konstitueret landsformand

Schæferhundeklubben for Danmark

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 29.06.2020 04:00:00
 • end date: 29.06.2020 04:00:00
 • Registration opening: 08.06.2020 00:00:00
 • Closing date: 28.06.2020 23:59:59
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Frederikssund, 6
 • Address: Holmensvej 29, 3600 Frederikssund
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds6frederikssund.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Ekstraordinær generalforsamling, kreds 6 Frederikssund 29.06.2020
Holmensvej 29, 3600 Frederikssund