You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 65 Skanderborg

 • 05.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Teglgraven 5, 8660 Skanderborg

Subscriber information:

SCHÆFERHUNDE KLUBBEN FOR DANMARK KREDS 65, SKANDERBORG

Teglgraven 5, Stilling

8660 Skanderborg

Generalforsamling for året 2019

Kreds 65, Skanderborg
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 65, Skanderborg

Onsdag den 5-2 2020, kl.19.00

I klubhuset, Teglgraven 5, Stilling 8660 Skanderborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemme optællere

3. Beretninger:

a. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse

b. Avls udvalgets beretning

c. Brugshundeudvalgets beretning

4. Kreds kassernes fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse

af ansvarsfrihed

5. Indkomne forslag

6. Valg

a. valg af kreds kasserer

b. valg af kreds sekretær

c. valg af 2 bestyrelses suppleanter

d. valg af revisor

e. valg af revisor suppleant

f valg af 2 til repræsentantskabet

G. valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer, med gyldigt medlemsbevis af

Schæferhundeklubben for Danmark

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.02.2020 04:00:00
 • end date: 05.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 21.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 03.02.2020 23:59:59
 • 2. Closing date: 04.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Skanderborg, 65
 • Address: Teglgraven 5, 8660 Skanderborg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds65.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 65 Skanderborg 05.02.2020
Teglgraven 5, 8660 Skanderborg