You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling

 • 09.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Banevej 10, 7160 Tørring

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING


Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 77, Tørring.


Søndag den 09.02.20 kl. 11.00

I klubhuset på Banevej 10, Tørring.Dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
 7. Valg af Kasserer for 2 år. (Elsebeth Jensen er på valg)
 8. Valg af Sekretær for 2 år. (Torben Knudsen er på valg)
 9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år. (Lene Værnholt er på valg)
 10. Valg af Revisor for 1 år. (Anne Marie Pedersen er på valg)
 11. Valg af Revisorsuppleant for 1 år. (Bjarne Møller Pedersen er på valg)
 12. Valg af 2 Repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
 13. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1/2 – 2020. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


På vegne af bestyrelsen

Terese Jensen.
 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.02.2020 04:00:00
 • end date: 09.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 20.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 01.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Tørring, 77
 • Address: Banevej 10, 7160 Tørring
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 09.02.2020
Banevej 10, 7160 Tørring