You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Utility & Tracking Dogs
  • shkd

Generalforsamling kreds 44 Esbjerg

  • 25.01.2017
  • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

Generalforsamling. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 44 Esbjerg. Onsdag d. 25 januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Kirsten Schmolke. 5. Indkomnen forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På mailadresser: Lykke Jensen: baldersvej16@gmail.com Kirsten Schmolke: kirstenschmolke@gmail.com Da vores hjemmeside er ude af funktion. 6. Valg. A. Formand – vælges for 2 år (Detlef Brauckhoff modtager ikke genvalg) B. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Jens Erik Bechmann modtager ikke genvalg) C. 1. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år. D. 2. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år E. Revisor – vælges for 1 år. F. Revisorsuppleant – vælges for 1 år. G. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Alle kredsens medlemmer er velkommen – Men kun medlemmer med gyldigt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare. På bestyrelsens vegne Lykke Jensen – sekretær.

Information entry fee

not deposited

judges and helpers

There were no judges or helper added yet.
Generalforsamling kreds 44 Esbjerg 25.01.2017
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V