• SHKD
 • Schæferhundeklubben
 • Gebrauchshundesport
 • shkd

Generalforsamling kreds 44 Esbjerg

 • 25.01.2017
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
Generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 44 Esbjerg.
Onsdag d. 25 januar 2017 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
Fremlægges af Kirsten Schmolke.

5. Indkomnen forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
På mailadresser:
Lykke Jensen: baldersvej16@gmail.com

Kirsten Schmolke: kirstenschmolke@gmail.com
Da vores hjemmeside er ude af funktion.

6. Valg.
A. Formand – vælges for 2 år (Detlef Brauckhoff modtager ikke genvalg)

B. Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (Jens Erik Bechmann modtager ikke genvalg)
C. 1. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år.
D. 2. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år
E. Revisor – vælges for 1 år.
F. Revisorsuppleant – vælges for 1 år.
G. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

Alle kredsens medlemmer er velkommen – Men kun medlemmer med gyldigt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare.
På bestyrelsens vegne
Lykke Jensen – sekretær.

 • Zeitzone: Europe/Berlin
 • Meldebeginn: 25.12.2016 15:00:00
 • Meldeschluss: 25.01.2017 19:00:00
 • Disziplin:
 • Ausrichtender Verein: Kreds 44 Esbjerg
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
 • alle Rassen

Information Meldegebühr

nicht hinterlegt

Richter und Helfer

Bisher wurden noch keine Richter oder Helfer eingetragen!