You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Agility
  • shkd

Kredsgeneralforsamling - kreds 84 Skovbo

  • 06.02.2017
  • Ringstedvej 523, Klubhuset, 4632 Bjæverskov

Subscriber information:

Kreds 84 Skovbo, kl. 19.30 Dagsorden jf. kredsvedtægternes § 10. 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag 6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab. A. Valg af Formand, for en toårig periode B. Valg af Kasserer, for en etårig periode C. Valg af Sekretær/Næstformand, for en etårig periode D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for en etårig periode E. Valg af Revisor, for en etårig periode F. Valg af Revisorsuppleant, for en etårig periode G. Valg af 3 kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab. 7. Eventuelt Information vedr. kredsvedtægternes §10 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Dog kan revisor vælges uden at være medlem af kredsen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Henrik Jeberg Formand for kreds 84 Skovbo Engdraget 2, Stubberup 4140 Borup Mail: fam.jeberg@outlook.dk

Information entry fee

not deposited

Contact person

Henrik Jeberg

 27151119

 fam.jeberg@outlook.dk

Registration office

Henrik Jeberg

 44840111

 fam.jeberg@outlook.dk

judges and helpers

There were no judges or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling - kreds 84 Skovbo 06.02.2017
Ringstedvej 523, Klubhuset, 4632 Bjæverskov