You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Utility & Tracking Dogs
  • shkd

Kredsgeneralforsamling kr. 38

  • 28.01.2017
  • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 38 – Haderslev, lørdag d. 28.1.2017 13.00 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af formand (På valg er Karin Christiansen) b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Allan Rasmussen) c) Valg af to bestyrelsessuppleanter (Frederikke Bender, Kenneth Kjær) d) Valg af revisor (På valg er Finn Sønberg) e) Valg af revisorsuppleant f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 21.01.1.2017. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end ud-gangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valg-bare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valg-bare og har ikke stemmeret Inden generalforsamlingen - kl. 12.30, giver kredsen en let frokost. Tilmelding til frokost til formanden senest torsdag d. 26.1.) På bestyrelsens vegne Karin Christiansen Formand ______________________________________________________________________ MEDLEMSMØDE Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor der bliver mulighed for at komme frem med din mening om kredsens daglige virke. Hvis I har ting, I ønsker drøftet på medlemsmødet, bedes I kontakte formanden, så det kan blive sat på dagsordenen. Det er vigtigt, at I alle møder op, så vi kan få en god drøftelse!! < Forrige Vælg kalenderemner:

Information entry fee

not deposited

Contact person

Karin Christiansen

 23676915

 karin@kreds38.dk

Registration office

Karin Christiansen

 23676915

 karin@kreds38.dk

Registration office

Karin Christiansen

 23676915

 karin@kreds38.dk

judges and helpers

There were no judges or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kr. 38 28.01.2017
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev