You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

General forsamling kreds 54 Brønderslev

 • 04.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Stadevej 7, 9700 Brønderslev

Subscriber information:

Generalforsamling Schæferhundeklubben kreds 54 Brønderslev Schæferhundeklubben kreds 54 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den. 4 feb. 2020 kl. 19.00 i klubhuset, Stadevej 7, 9700 Brønderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetæller. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene a) Valg af kasserer for 2 år b) Valg af bestyrelsesmedlem/kredssekretær for 2 år c) Valg af første suppleant 1 år d) Valg af anden suppleant 1 år e) Valg af revisor 1år f) Valg af revisorsuppleant 1år g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På j.stie@mail.dk Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når dette begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.02.2020 04:00:00
 • end date: 04.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 11.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 28.01.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Brønderslev, 54
 • Address: Stadevej 7, 9700 Brønderslev
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds54.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Meeting leader

Johannes Stie

 j.stie@mail.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
General forsamling kreds 54 Brønderslev 04.02.2020
Stadevej 7, 9700 Brønderslev