26.03.2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Rassen: alle Rassen
Dagsorden i henhold til lovene.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - dvs. d.26.2. 2017 kl. 22.00 .
Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse - dvs. d. 26.2.2017 kl. 22.00.

Information Meldegebühr

nicht hinterlegt

Kontaktperson

Lise N. Drudgaard

 64761326

 sekretariat@schaeferhund.dk

Meldestelle

Sekretariat

 64 76 13 26

 sekretariat@schaeferhund.dk

Meldestelle

Sekretariat

 64 76 13 26

 sekretariat@schaeferhund.dk

Richter und Helfer

Bisher wurden noch keine Richter oder Helfer eingetragen!