You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling 4/2-2020 kl. 19:00

 • 04.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Kildedalsvej 5, 2760 Måløv

Subscriber information:

Generalforsamling Kreds 3 Kreds 3 Ballerup af 1996 afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 04. Februar 2020 kl. 19.00 I Kreds 3´s klubhus på træningspladsen, Kildedalsvej 5, 2760 Måløv Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemme optællere 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 4. BHU`s beretning fremlægges til godkendelse 5. AU`s beretning fremlægges til godkendelse 6. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 7. Indkommende forslag 8. Valg A. Formanden, Jesper Byrnak, ikke på valg B. Næstformanden Eva K. Olsen, modtager genvalg C. Kassere Benthe Christensen, modtager genvalg D. Sekretær Bente Nielsen, modtager genvalg E. Bestyrelsesmedlem Irene Hougaard, ikke på valg F. Suppleanter, 2 stk. (1. Niels Peter Englev, 2. Patrik Horn) modtager genvalg G. Revisor Henrik Egemose, på valg H. Revisor suppleant I. Valg af 2 stk. kreds repræsentanter til repræsentantskabsmøde d. 22/3-2020 J. Eventuelt a. ”Member of the Year” - overrækkelse af pokal. b. Uddeling af årsnåle Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d. 21/1-20 med morgenposten.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.02.2020 04:00:00
 • end date: 04.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 01.02.2020 00:00:00
 • Closing date: 02.02.2020 23:59:59
 • Number of participants: 150
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Ballerup, 3
 • Address: Kildedalsvej 5, 2760 Måløv
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kr3.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Jesper Byrnak

 51596700

 Jesper@Byrnak.dk

Meeting leader

Jesper Byrnak

 51596700

 Jesper@Byrnak.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 4/2-2020 kl. 19:00 04.02.2020
Kildedalsvej 5, 2760 Måløv