You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 53 - Nibe

 • 06.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Lundevej 68, 9240 Nibe

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 53 – Nibe, Torsdag d. 06.02. 2020 kl. 19.00 i Klubhuset, Lundevej 68, 9240 Nibe. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmeoptællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af næstformand for 2 år b) Valg af kasserer for 2 år c) Valg af sekretær for 2 år d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (Lisbeth ønsker ikke genvalg) e) Valg af revisor for 1 år ( Lonni ønsker ikke genvalg) f) Valg af revisorsuppleant for 1 år g) Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage inden, senest d. 29.1.2020. - på mail: Sabrina_suki@me.com Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ved generalforsamlingen er kredsen vært med kaffe & brød. På bestyrelsens vegne Sabrina Grønhøj

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 06.02.2020 04:00:00
 • end date: 06.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 07.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 04.02.2020 23:59:59
 • 2. Closing date: 05.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Nibe, 53
 • Address: Lundevej 68, 9240 Nibe
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: kreds53.dk/

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 53 - Nibe 06.02.2020
Lundevej 68, 9240 Nibe