You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 34 Horsens

 • 06.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Lovbyvej 80, 8700 Horsens

Subscriber information:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 34 Horsens Torsdag den 06. Februar 2020 kl 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere  3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse  4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.  5. Indkomne forslag  6. Valg, jfr. § 12 Valg af kasserer Valg af sekretær Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Valg af revisor suppleant Valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23.  7. Eventuelt  Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være  kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.  Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. §6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 06.02.2020 04:00:00
 • end date: 06.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 05.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 04.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Horsens, 34
 • Address: Lovbyvej 80, 8700 Horsens
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds34.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 34 Horsens 06.02.2020
Lovbyvej 80, 8700 Horsens