You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling kreds 70 Fredericia

 • 12.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 70 – Fredericia Onsdag den 12.februar 2020 kl.19.00 i klubhuset, Bredstrupvej 56. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a. Valg af næstformand. b. Valg af kasserer. c. Valg af bestyrelsesmedlem. d. Valg af 1. bestyrelsessuppleant. e. Valg af 2. bestyrelsessuppleant. f. Valg af revisor. g. Valg af revisorsuppleant. h. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabsmøde. i. Valg af Årets Klubmedlem 2019. 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 5. februar 2020. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. På bestyrelsens vegne Helen Kragh Kredsformand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2020 04:00:00
 • end date: 12.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 05.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 10.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Fredericia, 70
 • Address: Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds70.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kreds 70 Fredericia 12.02.2020
Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia