You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kreds generalforsamling i kreds 80 Viborg

 • 09.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Subscriber information:

Kredsgeneralforsamling i kreds 80 den 09.02.2020 kl. 13.00 Guldbækvej 3, 8800 Viborg Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag 6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. • næstformand • kredskasserer • kredssekretær • 2 suppleanter til kredsbestyrelsen • en revisor • en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. • 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde den 22.03.2020 7. Eventuelt Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.02.2020 04:00:00
 • end date: 09.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 01.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 08.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Viborg, 80
 • Address: Guldbækvej 3, 8800 Viborg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds80.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Per Svoldgaard Nielsen

 21244636

 pandp@live.dk

Meeting leader

Ketty Jensen

 28450292

 kettyharritz@hotmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kreds generalforsamling i kreds 80 Viborg 09.02.2020
Guldbækvej 3, 8800 Viborg