You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling Kreds 63 Hobro

 • 15.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro

Subscriber information:

Indkaldelse til generalforsamling lørdag d. 15.02.2020 kl. 14.00.


Medlemmer af kreds 63 Hobro indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 63 Hobro lørdag d. 15.02.20 kl. 14.00, Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmeoptællere.
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
 • Næstformand for 2 år
 • Kasserer 2 år
 • 1. og 2. suppleant til bestyrelsen1 år
 • Revisor 1 år
 • Revisorsuppleant 1 år
 • 2 deltagere til repræsentantskabsmøde.

7.Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden den 15.02.2020 på mail: rie@rielarsen.com.


Stemmeberettigede og valgbare er kredsens medlemmer som har haft minimum 3 måneders medlemskab i kredsen af Schæferhundeklubben for Danmark forud for generalforsamlingen.


På vegne af bestyrelsen

Rie Larsen. • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.02.2020 04:00:00
 • end date: 15.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 27.12.2019 00:00:00
 • Closing date: 13.02.2020 23:59:59
 • 2. Closing date: 14.02.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hobro, 63
 • Address: Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds63hobro.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling Kreds 63 Hobro 15.02.2020
Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro