You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Møde kreds 44 Esbjerg

 • 12. - 17.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

Generalforsamling. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kreds 44 Esbjerg. Onsdag d. 12 februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. På mailadresse: Kirsten Schmolke: kirstenschmolke@gmail. 6. Valg. A. Næstformand – vælges for 2 år (Gert Nielsen modtager genvalg) B. Kasserer - vælges for 2 år (Birgitte Jørgensen modtager ikke genvalg) C. Sekretær vælges for 2 år (Lars Bendixen modtager genvalg) D. 1. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år. E. 2. Bestyrelsessuppleant– vælges for 1 år F. Revisor – vælges for 1 år. G. Revisorsuppleant – vælges for 1 år. H. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Alle kredsens medlemmer er velkomne – men kun medlemmer med gyldigt medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare. På bestyrelsens vegne Kirsten Schmolke - Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2020 04:00:00
 • end date: 17.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 17.12.2019 00:00:00
 • Closing date: 29.12.2019 23:59:59
 • 2. Closing date: 31.12.2019 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Esbjerg, 44
 • Address: Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds44esbjerg.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Kirsten Schmolke

 23387504

 kirstenschmolke@gmail.com

Meeting leader

Kirsten Schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Møde kreds 44 Esbjerg 12. - 17.02.2020
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V