You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 38-Haderslev

 • 01.02.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 38 – Haderslev, Lørdag d. 1.2. 2020 kl. 17.00 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmeoptællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Dan K. Christensen) b) Valg af kasserer for 2 år (På valg er Poul Johnsen) c) Valg af sekretær for 2 år (På valg er Kenneth Kjær) d) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Anders Stenholdt) e) Valg af revisor for 1 år (På valg er Finn Sønberg) f) Valg af revisorsuppleant for 1 år g) Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 25.1.2020. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & brød. På bestyrelsens vegne Karin Christiansen Kredsfest Efter generalforsamlingen er der kredsfest kl. 19.00. Tilmelding til kredsfesten på opslagstavlen i klubhuset eller til formanden senest d. 25.1. For yderligere info – se særskilt indbydelse!

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 01.02.2020 04:00:00
 • end date: 01.02.2020 04:00:00
 • Registration opening: 30.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 31.01.2020 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Haderslev, 38
 • Address: Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds38.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 38-Haderslev 01.02.2020
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev