You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

UDSAT pga. COVID-19 Repræsentantskabsmøde (REPRÆSENTANTER)

 • 22.03.2020 04:00:00 - 04:00:00
 • Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

Subscriber information:

Set i lyset af den alvorlige situation i hele landet vedrørende Coronavirus, COVID-19 har Hovedbestyrelsen besluttet at udsætte Repræsentantskabsmødet til engang i maj.

Vi håber på jeres forståelse for beslutningen.

Vi melder hurtigst muligt ny dato ud.

Pas godt på jer selv og hinanden.

_______________________________________________________________

Schæferhundeklubben for Danmark indkalder hermed til ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag d. 22. marts 2020 kl. 10.00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby ________________________________________ Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassereren a. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed b. Kassereren forelægger budget for 2020 og 2021 til godkendelse 5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - d.23.2. 2020. 6. Valg i henhold til lovenes §16 a. Valg af landsformand (for 1 år) b. Valg af næstformand for 2 år c. Valg af kasserer for 1 år d. Valg af sekretær for 2 år e. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år f. Valg af brugshunderådsformand for 2 år g. Valg af suppleant for Brugshundesrådsformand for 1 år h. Valg af suppleant for Avlsrådsformand for 1 år i. Valg af 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år 7. Godkendelse af revisor 8. Eventuelt På Hovedbestyrelsens vegne Konstitueret landsformand, Karin Christiansen Forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal være Sekretariatet i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse - dvs. d. .23.2. 2020. Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstille deres kandidatur til på Schæferhundeklubbens hjemmeside senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse - dvs. d. 23.2.2020. Har man brug for hjælp til dette, så kontakt sekretariatet. Stemmesedler udleveres kun til repræsentanter med gyldigt medlemskab. Repræsentanter tilmelder her i Caniva senest d. 1. marts 2020. Forplejning inklusiv kaffe og frokost koster 215,- pr. person. Husk at bestille og betale senest d. 1. marts. Ingen eftertilmelding. Tilmelding er bindende – konto: 3420 – 7291779

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 22.03.2020 04:00:00
 • end date: 22.03.2020 04:00:00
 • Registration opening: 01.01.2020 00:00:00
 • Closing date: 01.03.2020 23:59:59
 • Number of participants: 175
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hovedklub , HB
 • Address: Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.schaeferhund.dk

Information entry fee

Forplejning hele dagen koster 215 kr. indeholdende morgenmad, kaffe/te hele dagen, frokost inkl. 1 vand eller øl samt eftermiddagskage. Man skal have bestilt og betalt senest d. 1. marts.
Ingen eftertilmelding.
Tilmelding er bindende – konto: 3420 – 7291779

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

UDSAT pga. COVID-19 Repræsentantskabsmøde (REPRÆSENTANTER) 22.03.2020
Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby