• Meeting
  • shkd

Ordinær Generalforsamling

  • 06.02.2019
  • Langvangen 10,, 8930 Randers NV

Subscriber information:

Der indkaldes hermed til Kredsgeneralforsamling i Kreds 11, Randers, onsdag den 6. Februar 2019 kl. 19.00 på Schæfergården, Langvangen 10, 8930 Randers NØ., med følgende DAGSORDEN: Valg af dirigent Valg af 2 stemmeoptællere Kredsformandens beretning Kredskasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelslse af ansvarsfrihed Indkomne forslag Valg: På valg er følgende: Formand: Tommy Sørensen Næstformand: Henrik Wittrup Bestyrelsesmedlem: Niels Bach Jensen 2 suppleanter Revisor Revisorsuppleant 2 medlemmer til repræsentantskabet Eventuelt.

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Ordinær Generalforsamling 06.02.2019
Langvangen 10,, 8930 Randers NV