You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling , Schæferhundeklubben Kreds 3 , Ballerup

 • 05.02.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Kildedalsvej 5, 2760 Måløv

Subscriber information:

Kreds 3 Ballerup af 1996 afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 I Kreds 3´s klubhus på træningspladsen, Kildedalsvej 5, 2760 Måløv Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemme optællere 3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 4. BHU`s beretning fremlægges til godkendelse 5. AU`s beretning fremlægges til godkendelse 6. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 7. Indkommende forslag – herunder uddeling af årsnåle o.a. 8. Valg A. Formanden, Jesper Byrnak, på valg (modtagere genvalg) B. Næstformanden Eva K. Olsen, ikke på valg C. Kassere Benthe Christensen, ikke på valg D. Sekretær Bente Nielsen, ikke på valg E. Bestyrelsesmedlem Irene Hougaard, på valg (Modtager genvalg) F. Suppleanter, 2 stk. G. Revisor Henrik Egemose, på valg H. Revisor suppleant I. Valg af 3 stk. kreds repræsentanter til repræsentantskabsmøde d. 24/3-19 9. Eventuelt Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest d. 31/1-19 kl 18:00 – gerne pr. E-mail til FM@KR3.dk Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis, hvis du vil have stemmeret. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 3 - Ballerup forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 05.02.2019 04:00:00
 • end date: 05.02.2019 04:00:00
 • Registration opening: 13.01.2019 00:00:00
 • Closing date: 04.02.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Address: Kildedalsvej 5, 2760 Måløv
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: KR3.Dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Meeting leader

Jesper Byrnak

 Jesper@Byrnak.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling , Schæferhundeklubben Kreds 3 , Ballerup 05.02.2019
Kildedalsvej 5, 2760 Måløv