• Meeting
  • shkd

Kredsgeneralforsamling Kreds 77 Tørring

  • 02.02.2019
  • Banevej 10, 7160 Tørring

Subscriber information:

Start kl.14.00. Dagsorden : A. Valg af dirigent B. Valg af stemmetællere C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse D. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. E. Indkomne forslag F. Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Damarks repræsentantskab - jvf. iøvrigt Schæferhundeklubbes love § 12 Kredsene. G. Eventuelt. Forslag skal indsendes til formanden senest d. 25.1.2019.

  • Timezone: Europe/Copenhagen
  • Registration opening: 13.01.2019 00:00:00
  • Closing date: 01.02.2019 00:00:00
  • Discipline: Meeting
  • Organizing club: Tørring, 77
  • Address: Banevej 10, 7160 Tørring
  • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling Kreds 77 Tørring 02.02.2019
Banevej 10, 7160 Tørring