You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling Kreds 70 Fredericia

 • 13.02.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Kreds 70 – Fredericia onsdag den 13.februar 2019 kl. 19.00 i Klubhuset, Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af formand for 2 år b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år d) Valg af revisor e) Valg af revisorsuppleant f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 6.februar 2019. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, Kreds 70 - Fredericia forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 13.02.2019 04:00:00
 • end date: 13.02.2019 04:00:00
 • Registration opening: 13.01.2019 00:00:00
 • Closing date: 12.02.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Fredericia, 70
 • Address: Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling Kreds 70 Fredericia 13.02.2019
Bredstrupvej 56, 7000 Fredericia