You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

KREDS GENERALFORSAMLING 2019 KREDS 54 BRØNDERSLEV

 • 29.01.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Stadevej 7, 9700 Brønderslev

Subscriber information:

Generalforsamling Schæferhundeklubben kreds 54 Brønderslev Schæferhundeklubben kreds 54 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den. 29 januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset, Stadevej 7, 9700 Brønderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetæller. 3. Valg af referent. 4. Formandens beretning. 5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene a) Valg af formand for 2 år b) Valg af kasserer for 1 år (Da supleant ikke ønsker at fortsætte) c) Valg af bestyrelsesmedlem/kredssekretær for 1 år (Da supleant ikke ønsker at fortsætte) d) Valg af første suppleant 1 år e) Valg af anden suppleant 1 år f) Valg af revisor 1år g) Valg af revisorsuppleant 1år h) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs møde. 8. Eventuelt. Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På j.stie@mail.dk Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når dette begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 29.01.2019 04:00:00
 • end date: 29.01.2019 04:00:00
 • Registration opening: 10.01.2019 00:00:00
 • Closing date: 28.01.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Brønderslev, 54
 • Address: Stadevej 7, 9700 Brønderslev
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Johannes Stie

 j.stie@mail.dk

Meeting leader

Johannes Stie

 j.stie@mail.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
KREDS GENERALFORSAMLING 2019 KREDS 54 BRØNDERSLEV 29.01.2019
Stadevej 7, 9700 Brønderslev