You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling

 • 04.02.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Frøkjærvej 24, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kreds 44. Mandag 4. februar 2019 kl.19.00 I klubhuset Frøkærvej 28 6700 Esbjerg. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. (Foreslået Karin Christiansen) 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Birgitte Jørgensen 5. Indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) på mail til Kirsten Schmolke - kirstenschmolke@gmail.com 6. Valg: a. Formand vælges for 2 år. (Kirsten Schmolke genopstiller) b. Sekretær vælges for 1 år. (Stephan Laustrup trækker sig) c. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år (Richard Mogensen genopstiller) d. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. vælges for 1 år. e. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. (Revisor, Hanne Mink, genopstiller) f. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 6. Eventuelt. Alle kredsens medlemmer er velkomne men kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis i Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare. "Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i Schæferhundeklubben for DK før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Stephan Laustrup sekretær.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 04.02.2019 04:00:00
 • end date: 04.02.2019 04:00:00
 • Registration opening: 02.02.2019 00:00:00
 • Closing date: 03.02.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Esbjerg, 44
 • Address: Frøkjærvej 24, 6710 Esbjerg V
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 04.02.2019
Frøkjærvej 24, 6710 Esbjerg V