You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kreds generalforsamling 2019

 • 10.02.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Subscriber information:

Kredsgeneralforsamling for kreds 80 – Viborg Søndag den 10. februar 2019 kl. 13.00 Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag 6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. a. Kredsformand, b. Bestyrelsesmedlem c. 2 suppleanter til kredsbestyrelsen d. Revisor e. Revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma f. 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde 17.03.2019 7. Eventuelt Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. kettyharritz@hotmail.com Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 10.02.2019 04:00:00
 • end date: 10.02.2019 04:00:00
 • Registration opening: 28.12.2018 00:00:00
 • Closing date: 09.02.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Viborg, 80
 • Address: Guldbækvej 3, 8800 Viborg
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kreds generalforsamling 2019 10.02.2019
Guldbækvej 3, 8800 Viborg