You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

  • Meeting
  • shkd

Generalforsamling Kreds 71 Grenaa

  • 02.02.2019 04:00:00 - 04:00:00

Subscriber information:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SCHÆFERHUNDEKLUBBEN KREDS 71 GRENAA Generalforsamling i Kreds 71 finder sted lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.00 i Kredsens klubhus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: A. Valg af formand. B. Valg af bestyrelsesmedlem. D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. E. Valg af revisor. F. Valg af revisorsuppleant. G. Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet. H. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 26-01-2019. På Kredsbestyrelsens vegne Niels Ove Rasmussen. Efter generalforsamlingen vil Vivi Gilsager orientere om hvordan brugprøveprogrammet ser ud fra januar 2019, der sker mange nye ting så sæt tid af til at blive ordentlig orienteret om de nye tiltag.

  • Timezone: Europe/Copenhagen
  • start date: 02.02.2019 04:00:00
  • end date: 02.02.2019 04:00:00
  • Registration opening: 12.12.2018 00:00:00
  • Closing date: 01.02.2019 00:00:00
  • Discipline: Meeting
  • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Niels Ove Rasmussen

 50973678

 berani@grenaas.net

Meeting leader

Niels Ove Rasmussen

 berani@grenaas.net

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling Kreds 71 Grenaa 02.02.2019