• SHKD
  • Schæferhundeklubben
  • Versammlung
  • shkd

Generalforsamling Kreds 71 Grenaa

  • 02.02.2019
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I SCHÆFERHUNDEKLUBBEN KREDS 71 GRENAA
Generalforsamling i Kreds 71 finder sted lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.00 i Kredsens klubhus.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
meddelelse om ansvarsfrihed.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
A. Valg af formand.
B. Valg af bestyrelsesmedlem.
D. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
E. Valg af revisor.
F. Valg af revisorsuppleant.
G. Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet.
H. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabsmødet.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 26-01-2019.
På Kredsbestyrelsens vegne Niels Ove Rasmussen.

Efter generalforsamlingen vil Vivi Gilsager orientere om hvordan brugprøveprogrammet ser ud fra januar 2019, der sker mange nye ting så sæt tid af til at blive ordentlig orienteret om de nye tiltag.
  • Zeitzone: Europe/Copenhagen
  • Meldebeginn: 12.12.2018 00:00:00
  • Meldeschluss: 01.02.2019 00:00:00
  • Disziplin: Versammlung
  • Ausrichtender Verein: Grenå, --71
  • alle Rassen

Information Meldegebühr

nicht hinterlegt

Meldegebühr

Vereinsvorsitzender

Niels Ove Rasmussen

 50973678

 berani@grenaas.net

Versammlungsleiter

Niels Ove Rasmussen

 berani@grenaas.net

Referenten

Bisher wurden noch keine Referenten oder Helfer eingetragen!
Generalforsamling Kreds 71 Grenaa 02.02.2019