You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kl. 10.00

 • 12.01.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Lovbyvej 80, 8700 Horsens

Subscriber information:

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 34 Horsens lørdag den 12.01.19 kl. 10.00 i klubhuset, Lovbyvej 80, 8700 Horsens 

 Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 2. Valg af to stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: Valg af formand, på valg er Hanne Gade (ønsker genvalg) Extraordinær valg af sekretær for 1 år. Valg af to bestyrelsessuppleanter 1 år - på valg er Jan Rasmussen & Doris Barrit Valg af revisor 1 år – på valg er Kenneth Jensen Valg af revisorsuppleant 1 år – på valg er Ole Sarbæk Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde – på valg er Hanne Gade & Lisbeth Otvald 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 31.12.18. HUSK at medbringe dit medlemsbevis til hovedforeningen. Der vil ikke blive udleveret stemmesedler uden forevisning af gyldigt medlemsbevis. Bestyrelsen / Hanne Gade

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.01.2019 04:00:00
 • end date: 12.01.2019 04:00:00
 • Registration opening: 11.11.2018 00:00:00
 • Closing date: 11.01.2019 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Horsens, 34
 • Address: Lovbyvej 80, 8700 Horsens
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kl. 10.00 12.01.2019
Lovbyvej 80, 8700 Horsens