You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling kreds 38 - Haderslev

 • 26.01.2019 04:00:00 - 04:00:00
 • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 38 – Haderslev, lørdag d. 26.1.2019 kl. 13.00 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af formand for 2 år (På valg er Karin Christiansen) b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (På valg er Bo Andersen) c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (Kenneth Kjær og Poul Erik Brønd) d) Valg af revisor (På valg er Finn Sønberg) e) Valg af revisorsuppleant (På valg er Tina Nørgaard) f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 19.1.2019. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret Under generalforsamlingen, giver kredsen kaffe og franskbrød med pålæg/ost. På bestyrelsens vegne Karin Christiansen Formand ____________________________________________________________________________ MEDLEMSMØDE Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor der bliver mulighed for at komme frem med sin mening om kredsens daglige virke. Hvis I har ting, I ønsker drøftet på medlemsmødet, bedes I kontakte formanden, så det kan blive sat på dagsordenen. Det er vigtigt, at I alle møder op, så vi kan få en god drøftelse!!

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 26.01.2019 04:00:00
 • end date: 26.01.2019 04:00:00
 • Registration opening: 24.01.2019 00:00:00
 • Closing date: 25.01.2019 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Haderslev, 38
 • Address: Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds38.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kreds 38 - Haderslev 26.01.2019
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev