You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling kreds 77 - Tørring

 • 15.07.2018 04:00:00 - 04:00:00
 • Toftegårdsvej 9, 8722 Hedensted

Subscriber information:

Vi vil gerne genoprette kreds 77 - Tørring som kreds, og indkalder til generalforsamling i kreds 77 Søndag d. 15. juli 2018 kl 10.00. Den afholdes på adressen Toftegårdsvej 9, 8722 Hedensted. Dagsorden : A. Valg af dirigent B. Valg af stemmetællere C. Valg: Valg af formand for resten af året indtil kredsgeneralforsamling i 2019. Valg af kasserer frem til kredsgeneralforsamling i 2020. Valg af sekretær (næstformand) frem til kredsgeneralforsamling i 2020 Valg af 2 suppleanter indtil kredsgeneralforsamling i 2019. Valg af revisor indtil kredsgeneralforsamling i 2019. Valg af revisorsuppleant .indtil kredsgeneralforsamling i 2019. Valg af 2 kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubbens Repræsentantskab. D. Eventuelt. Interesserede, der ønsker at deltage i generalforsamlingen med henblik på at melde sig ind i kreds 77, skal tilmelde sig på mail til sekretariatet i Schæferhundeklubben. - E-mail: sekretariat@schaeferhund.dk, senest fredag d. 13. juli kl. 14.00. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Mvh. Terese Jensen & Torben Knudsen

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.07.2018 04:00:00
 • end date: 15.07.2018 04:00:00
 • Registration opening: 13.07.2018 00:00:00
 • Closing date: 14.07.2018 00:00:00
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Tørring, 77
 • Address: Toftegårdsvej 9, 8722 Hedensted
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: -

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kreds 77 - Tørring 15.07.2018
Toftegårdsvej 9, 8722 Hedensted