You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 30, Greve

 • 07.02.2018 04:00:00 - 04:00:00
 • Trafikvejen 3, 2670 Greve

Subscriber information:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 30 Greve Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30 i Kreds 30’s klubhus, Trafikvejen 3, 2670 Greve Dagsorden til generalforsamlingen 2017 A. Valg af dirigent B. Valg af stemmetællere C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse D. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed E. Indkomne forslag F. Valg Valg af næstformand for 2 år Valg af kasserer for 2 år Valg af kredssekretær for 2 år Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Valg af revisor for 1 år Valg af revisorsuppleant for 1 år Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde. G. Eventuelt Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Husk at medbringe dit medlemsbevis til hovedklubben. Stemmeberettigede og valgbare er alle voksne medlemmer af kredsen med 3 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 • Timezone: Europe/Berlin
 • start date: 07.02.2018 04:00:00
 • end date: 07.02.2018 04:00:00
 • Registration opening: 10.01.2018 00:00:00
 • Closing date: 06.02.2018 00:00:00
 • 2. Closing date: 06.02.2018 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Greve, 30
 • Address: Trafikvejen 3, 2670 Greve
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: kreds30.dk/

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Lotte Hansen

 51273789

 lottha@live.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 30, Greve 07.02.2018
Trafikvejen 3, 2670 Greve