• SHKD
 • Schæferhundeklubben
 • Versammlung
 • shkd

Generalforsamling kreds 30, Greve

 • 07.02.2018
 • Trafikvejen 3, 2670 Greve
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 30 Greve
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30 i
Kreds 30’s klubhus, Trafikvejen 3, 2670 Greve
Dagsorden til generalforsamlingen 2017
A. Valg af dirigent
B. Valg af stemmetællere
C. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
D. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
E. Indkomne forslag
F. Valg
Valg af næstformand for 2 år
Valg af kasserer for 2 år
Valg af kredssekretær for 2 år
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Valg af revisor for 1 år
Valg af revisorsuppleant for 1 år
Valg af 2 kredsrepræsentanter for 1 år til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde.
G. Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Husk at medbringe dit medlemsbevis til hovedklubben.
Stemmeberettigede og valgbare er alle voksne medlemmer af kredsen med 3 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance.
Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
 • Zeitzone: Europe/Berlin
 • Meldebeginn: 10.01.2018 00:00:00
 • Meldeschluss: 06.02.2018 00:00:00
 • 2. Meldeschluss: 06.02.2018 00:00:00
 • Disziplin: Versammlung
 • Ausrichtender Verein: Greve, --30
 • Trafikvejen 3, 2670 Greve
 • alle Rassen
 • Homepage: kreds30.dk/

Information Meldegebühr

nicht hinterlegt

Meldegebühr

Kontaktperson

Lotte Hansen

 51273789

 lottha@live.dk

Referenten

Bisher wurden noch keine Referenten oder Helfer eingetragen!
Generalforsamling kreds 30, Greve 07.02.2018
Trafikvejen 3, 2670 Greve