You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling

 • 07.02.2018 04:00:00 - 04:00:00
 • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V

Subscriber information:

GENERALFORSAMLING. Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kreds 44. Onsdag 7. februar 2018 kl.19.00 I klubhuset Frøkærvej 28 6700 Esbjerg. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. (Foreslået Karin Christiansen) 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Birgitte Jørgensen 5. Indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen) på mail til Lykke Jensen eller Kirsten Schmolke. baldersvej16@gmail.com eller kirstenschmolke@gmail.com 6. Valg. a. Næstformand – vælges for 2 år. (Gert Nielsen genopstiller) b. Kasserer - vælges for 2 år. (Birgitte Jørgensen genopstiller) c. Sekretær – vælges for 2 år. (Lykke Jensen modtager ikke genvalg) d. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år (Richard Mogensen genopstiller) e. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år. f. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år. g. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 6. Eventuelt. Alle kredsens medlemmer er velkomne – men kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis i Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare. "Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i Schæferhundeklubben for DK før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Lykke Jensen – sekretær.

 • Timezone: Europe/Berlin
 • start date: 07.02.2018 04:00:00
 • end date: 07.02.2018 04:00:00
 • Registration opening: 20.12.2017 00:00:00
 • Closing date: 07.02.2018 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Esbjerg, 44
 • Address: Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds44esbjerg.dk/

Information entry fee

not deposited

Entry fee

kirsten schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 07.02.2018
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V