• Meeting
  • shkd

Generalforsamling

  • 07.02.2018
  • Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kreds 44.
Onsdag 7. februar 2018 kl.19.00 I klubhuset Frøkærvej 28 6700 Esbjerg.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent. (Foreslået Karin Christiansen)
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Birgitte Jørgensen
5. Indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen) på mail til Lykke Jensen eller Kirsten Schmolke.
baldersvej16@gmail.com eller kirstenschmolke@gmail.com
6. Valg.
a. Næstformand – vælges for 2 år. (Gert Nielsen genopstiller)
b. Kasserer - vælges for 2 år. (Birgitte Jørgensen genopstiller)
c. Sekretær – vælges for 2 år. (Lykke Jensen modtager ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år (Richard Mogensen genopstiller)
e. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år.
f. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år.
g. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
6. Eventuelt.
Alle kredsens medlemmer er velkomne – men kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis i Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare.
"Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i Schæferhundeklubben for DK før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne Lykke Jensen – sekretær.

Information entry fee

not deposited

Entry fee

kirsten schmolke

 kirstenschmolke@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling 07.02.2018
Frøkærvej 28, 6710 Esbjerg V