You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling - Kreds 80 Viborg

 • 10.02.2018 04:00:00 - 04:00:00
 • Guldbækvej 3, 8800 Viborg

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Kreds 80 den 10.02.2018 kl. 13.00: Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag 6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. • Formand - for 1 år • Næstformand - for to år • Kredskasserer - for to år • Kredssekretær - for to år • Bestyrelsesmedlem - for 1 år • 2 bestyrelsessuppleanter • 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens repræsentantskabsmøde den 18. marts 2018 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden (Per Svoldgaard Nielsen pandp@live.dk) senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 • Timezone: Europe/Berlin
 • start date: 10.02.2018 04:00:00
 • end date: 10.02.2018 04:00:00
 • Registration opening: 10.02.2018 13:00:00
 • Closing date: 03.02.2018 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Viborg, 80
 • Address: Guldbækvej 3, 8800 Viborg
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: kreds80.dk/

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Per Svoldgaard Nielsen

 21244636

 pandp@live.dk

Per Svoldgaard Nielsen

 pandp@live.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling - Kreds 80 Viborg 10.02.2018
Guldbækvej 3, 8800 Viborg