You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 38 - Haderslev

 • 03.02.2018 04:00:00 - 04:00:00
 • Christen Koldvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 38 – Haderslev, Lørdag d. 3.2. 2018 kl. 12.30 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmeoptællere. 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag. 6. Valg: a) Valg af næstformand for 2 år (På valg er Dan K. Christensen) b) Valg af kasserer for 2 år (På valg er Poul Johnsen) c) Valg af sekretær for 2 år (På valg er Bo Andersen) d) Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Uden for tur afgår Allan Rasmussen) e) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Frederikke Bender, Kenneth Kjær) f) Valg af revisor for 1 år (På valg er Finn Sønberg) g) Valg af revisorsuppleant for 1 år (På valg er Tina Nørgaard) h) Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 26.1.2018. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & kage. På bestyrelsens vegne Karin Christiansen Formand Kredsfest Om aftenen, kl. 19.00 er der Kredsfest i klubhuset. Menu: Kinesisk buffet, dessert: chokoladekage og is Pris: 130 kr. Tilmelding til festen på liste i klubhuset eller på mail/sms til formanden

 • Timezone: Europe/Berlin
 • start date: 03.02.2018 04:00:00
 • end date: 03.02.2018 04:00:00
 • Registration opening: 04.02.2018 00:00:00
 • Closing date: 04.02.2018 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Haderslev, 38
 • Address: Christen Koldvej 16, 6100 Haderslev
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds38.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Karin Christiansen

 23676915

 karin@kreds38.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 38 - Haderslev 03.02.2018
Christen Koldvej 16, 6100 Haderslev