You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 63 Hobro

 • 13.02.2024 19:00:00 - 19:00:00
 • Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro

Subscriber information:

Schæferhundeklubben kreds 63 Hobro indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Erhvervsparken 9c, 9500 Hobro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisor suppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på rie@rielarsen.com.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 13.02.2024 19:00:00
 • end date: 13.02.2024 19:00:00
 • Registration opening: 30.01.2024 00:00:00
 • Closing date: 13.02.2024 00:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hobro, 63
 • Address: Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Rie Larsen

 rie@rielarsen.com

Meeting leader

Rie Larsen

 rie@rielarsen.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 63 Hobro 13.02.2024
Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro