You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Kredsgeneralforsamling kr. 23 Slagelse

 • 12.02.2024 00:00:00 - 00:00:00
 • Langøre 3, 4200 Slagelse

Subscriber information:

Generalforsamling i kreds 23 mandag d. 12. februar 2024 kl.18:30


Dagsorden i kreds 23 mandag d.12/02.2024 kl.18.30 Langøre 3, 4200 Slagelse (vi benytter DCH klubhus)

1. Valg af dirigent. – Bestyrelsen foreslår Sussi Thomassen

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kassererens/bestyrelsen forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.


6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmark

Valg ved 3. personer bestyrelse:

A. Valg af Kasserer (2-årig Periode) – Charlotte Ander er på valg, modtager genvalg

B. Valg af sekretær/bestyrelsesmedlem. (2-årig periode) – Casper Petersen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår sidste års førstesuppleant og kredsens æresmedlem Helle Linck.

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1-årig periode. - Bestyrelsen foreslår Michael Olsen og Michael Nielsen.

D. Valg af Revisor, for 1-årig periode. Bestyrelsen foreslår Henrik Jensen

E. Valg af Revisorsuppleant, for 1-årig periode. Bestyrelsen foreslår Sussi Thomassen

F. Valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab.

Bestyrelsen foreslår Lena Pichler Bjerre – og Sussi Thomasen

7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders

medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent.


Dog kan revisor vælges uden at være medlem af kredsen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Indkaldelsen/dagsorden vil blive offentliggjort på Caniva, Facebook, kredsens hjemmeside.


På vegne af Bestyrelsen kreds 23.


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2024 00:00:00
 • end date: 12.02.2024 00:00:00
 • Registration opening: 15.01.2024 00:00:00
 • Closing date: 10.02.2024 00:00:00
 • 2. Closing date: 11.02.2024 00:00:00
 • Number of participants: 65
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Slagelse, 23
 • Address: Langøre 3, 4200 Slagelse
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kr23.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Kredsgeneralforsamling kr. 23 Slagelse 12.02.2024
Langøre 3, 4200 Slagelse