Rassen: alle Rassen
Alle prøver undtaget UHP og SPH

Begrænset antal pladser

Prøven starter kl. 14

Information Meldegebühr

Danske Bank - reg.nr. 9568 - kontonr.- 4548171482.

MobilePay på tlf.nr.: 93 97 51 64

Meldegebühr

Prüfungsleiter

Gitte Friis

 +45 - 29939124

 gitte.dogtrainer@gmail.com

Richter und Helfer