You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern

 • 26.01.2023 19:30:00 - 22:00:00
 • Industriparken 5, 6880 Tarm

Subscriber information:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Helge Simonsen

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Frank Jørgensen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

d) Valg af revisor

e) Valg af revisorsuppleant

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 18.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 26.01.2023 19:30:00
 • end date: 26.01.2023 22:00:00
 • Registration opening: 20.12.2022 00:00:00
 • Closing date: 24.01.2023 23:59:00
 • Number of participants: 50
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Tarm/Skjern, 20
 • Address: Industriparken 5, 6880 Tarm
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds20.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Ordinær Generalforsamling Kreds 20 Tarm/Skjern 26.01.2023
Industriparken 5, 6880 Tarm