You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 38 Haderslev

 • 21.01.2023 12:30:00 - 12:30:00
 • Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 38 – Haderslev,

lørdag d. 21.1.2023 kl. 12.30 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af formand (På valg er Karin Christiansen)

b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Bo Andersen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (Jens Boskov og Susan Steffensen)

d) Valg af revisor (På valg er Hans-Peter Lunding)

e) Valg af revisorsuppleant (På valg er Finn Sønberg)

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 14.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & brød.

Af hensyn til forplejning, beder vi om, at I tilmelder jer i Caniva senest d. 18.1.2023.

 

På bestyrelsens vegne

Karin Christiansen

Formand • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 21.01.2023 12:30:00
 • end date: 21.01.2023 12:30:00
 • Registration opening: 12.10.2022 19:00:00
 • Closing date: 18.01.2023 23:59:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Haderslev, 38
 • Address: Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev
 • Breeds: German Shepherd
 • Homepage: www.kreds38.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling i kreds 38 Haderslev 21.01.2023
Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev