Rassen: alle Rassen
Prøvestart kl 9.00 på kredsens træningsplads.
Prøvebid med figurant Brian Nielsen søndag 2/7 kl 16.30 på kredsens træningsplads.

Information Meldegebühr

Tilmeldingsgebyr betales på prøvedagen

Meldegebühr

Kontaktperson

Som prøveleder

 bjarne_lauridsen@hotmail.com

Richter und Helfer