You are logged out. Results are only visible when logged in. Log in nowX

 • Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 34

 • 10.02.2022 18:30:00 - 18:30:00
 • Lovbyvej 80, 8700 Horsens

Subscriber information:

Afholdes den 10. februar 2022 kl. 18.30


Dagsorden iflg vedtægterne


Schæferhundeklubben Kreds 34 indkalder til ordinær generalforsamling den 10. februar 2022 Kl. 18.30 i klubhuset, Lovbyvej 80


Bemærk: Kun adgang for medlemmer af Schæferhundeklubben for DK og tilmelding via Caniva

 

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere.

Pkt. 3 Formandens beretning.

Pkt. 4 Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

Pkt.5 Indkomne forslag.

Pkt.6 Valg til bestyrelsen i.flg. lovene.

a) Valg af sekretær 2år - Doris Barrit ønsker genvalg

b Valg kasserer 2 år - Jan Rasmussen ønsker genvalg

c) valg af 2 suppleanter 1år

d) Valg af revisor - Anne-Dorthe Nielsen ønsker genvalg

e) Valg af revisor suppleant.

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde - Hanne Gade ønsker genvalg

Pkt.7 Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. 

Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. 

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 10.02.2022 18:30:00
 • end date: 10.02.2022 18:30:00
 • Registration opening: 27.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 08.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Horsens, 34
 • Address: Lovbyvej 80, 8700 Horsens
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds34.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.

Results are only visible when logged in. Log in now

Generalforsamling kreds 34 10.02.2022
Lovbyvej 80, 8700 Horsens