• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i Kreds 33 Holstebro

 • 08.02.2022 18:30:00 - 18:30:00
 • Vilhelmsborgvej 3A, 7500 Holstebro

Subscriber information:

Til alle medlemmer af Kreds 33 Holstebro.


Der indkaldes til generalforsamling i Kreds 33 Holstebro.


Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 18.30 i klubhuset.


Alle medlemmer er velkomne, men kun medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark er stemmeberettigede og valgbare.

Gyldigt medlemsbevis forevises ved afstemning.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Godkendelse af beretninger.

a. Formandens beretning.

b. Avlsrådsformandens beretning (skal ikke godkendes).

c. Brugshundeudvalgs formandens beretning (skal ikke godkendes”.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

a. Valg af næstformand.

b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.

c. Valg af 2 suppleanter.

d. Valg af avlsrådsformand.

e. Valg af BRK.

f. Valg af kasserer.

g. Valg af revisor.

h. Valg af revisor suppleant.

i. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubbens for Danmarks

repræsentantskab.

7. Evt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Formand, John Mejdahl Brühl, kan kontaktes på telefon; 50 94 90 81, mail; bruhl71@gmail.com eller ved personlig henvendelse.


Generalforsamlingen starter klokken 18.30, hvor der her serveres mad. Maden betaler Kreds 33 Holstebro, men I skal selv betale for drikkelse.


Generalforsamlingen påregnes at starte klokken 19.00. Passive medlemmer skal betale 40 kr. for maden.Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Kreds 33 Holstebro.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 08.02.2022 18:30:00
 • end date: 08.02.2022 18:30:00
 • Registration opening: 23.01.2022 21:16:00
 • Closing date: 07.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Holstebro, 33
 • Address: Vilhelmsborgvej 3A, 7500 Holstebro
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds33.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

John Mejdahl Brühl

 bruhl71@gmail.com

Meeting leader

John Mejdahl Brühl

 bruhl71@gmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i Kreds 33 Holstebro 08.02.2022
Vilhelmsborgvej 3A, 7500 Holstebro