• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 63 Hobro

 • 12.02.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro

Subscriber information:

På vegne af bestyrelsen i Kreds 63 Hobro indkaldes hermed medlemmer af Kreds 63 til generalforsamling d. 12. februar 2022 kl. 15.00.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisorsuppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs   møde. 

8. Eventuelt.

 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse via mail: rie@rielarsen.com.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent.

Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

 

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.


Vær venligst opmærksom på gældende corona restriktioner ifm. afholdelse af generalforsamlingen.


Bestyrelsen i kreds 63 Hobro.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2022 00:00:00
 • end date: 12.02.2022 00:00:00
 • Registration opening: 23.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 11.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Hobro, 63
 • Address: Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds63hobro.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Rie Larsen

 31789699

 rie@rielarsen.com

Meeting leader

Rie Larsen

 31789699

 rie@rielarsen.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 63 Hobro 12.02.2022
Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro