• Meeting
 • shkd

Generalforsamling i kreds 53 Nibe

 • 03.02.2022 19:00:00 - 23:00:00
 • Lundevej 68, 9240 Nibe

Subscriber information:

Indkaldelse til generalforsamling i kreds 53 2022.


Der afholdes generalforsamling i kreds 53 Nibe torsdag den 3. februar klokken 19.00 i klubhuset lundevej 68, 9240 Nibe.

Kredsen er vært ved kaffe og brød.


Dagsorden til generalforsamling i kreds-53 den 3. februar 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. meddelelse om ansvarsfrihed.
 6. indkomne forslag
 7. Valg ifølge loven
 8. Næstformand - (Jesper Pedersen modtager genvalg)
 9. Kasserer - (Marianne Krogshave modtager genvalg)
 10. Kredssekretær - (Mette Sehested modtager genvalg)
 11. suppleanter
 12. Første suppleant - (Michael Bundgaard modtager genvalg)
 13. anden suppleant - (Jesper Christiansen modtager genvalg)
 14. valg til revisor
 15. valg til revisor-suppleant
 16. Valg til kredsrepræsentanter
 17. evt.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være  kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. seneste d. 26/1-2022.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.02.2022 19:00:00
 • end date: 03.02.2022 23:00:00
 • Registration opening: 18.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 02.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Nibe, 53
 • Address: Lundevej 68, 9240 Nibe
 • Breeds: All breeds

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling i kreds 53 Nibe 03.02.2022
Lundevej 68, 9240 Nibe