• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 16 Aalborg

 • 09.02.2022 18:00:00 - 18:00:00
 • Overvejen 26, 9220 Aalborg Ø

Subscriber information:

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetæller.

3. Valg af referent.

4. Formandens beretning.

5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsen ifg. Lovene

    a) Valg af sekretær/næstformand for 2 år

    b) Valg af kasserer for 2 år

    c) Valg af første suppleant 1år

    d) Valg af anden suppleant 1 år

    e) Valg af revisor 1år

    f) Valg af revisorsuppleant 1år

    g) Valg af 2 stk. repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskabs    møde.  

8. Eventuelt.

 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På formand@schaeferhundkreds16.dk

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent. Husk gyldigt medlemsbevis af Schæferhundeklubben for Danmark skal medbringes på dagen

 

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Bestyrelsen kreds 16

Generalforsamling Schæferhundeklubben

kreds 16 Aalborg


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 09.02.2022 18:00:00
 • end date: 09.02.2022 18:00:00
 • Registration opening: 18.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 07.02.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Aalborg, 16
 • Address: Overvejen 26, 9220 Aalborg Ø
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.schaeferhundkreds16.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Contact person

Line Kjær Jensen

 20614154

 smine84@hotmail.com

Meeting leader

Line Kjær Jensen

 20614154

 smine84@hotmail.com

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 16 Aalborg 09.02.2022
Overvejen 26, 9220 Aalborg Ø