• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 1 Rødovre

 • 15.02.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Korsdalsvej 128A, 2610 Rødovre

Subscriber information:

De til en hver tid gældende Covid19-restriktioner vil kunne føre til ændring af arrangementet

Der indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Schæferhundeklubben kreds 1 – RØDOVRE Tirsdag d. 15. feb. 2022 kl. 19

Rødovregård, Loen, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden: Valg af dirigent

Valg af 2 stemmeoptællere

Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

Kredskassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

Indkomne forslag.

Valg – På valg er :

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Valg af 2 suppleanter

Valg af 1 revisor

Valg af 1 revisorsuppleant

Valg af 2 Repræsentanter til repræsentantskabsmødet

Eventuelt

Opmærksomheden henledes på, at forslag til dagsordenen pkt. 5 skal være kredsformanden i hænde senest d. 1. februar 2022 (2 uger før).

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Husk: Som oplyst sidste år vil indkaldelse til generalforsamling ske pr. mail og ved opslag i klubhuset og på kredsens hjemmeside. Indkaldelse pr. brev kan kun forventes, hvis dette er aftalt med kredsformanden.

HUSK at medbringe dit medlemsbevis. Der vil ikke blive udleveret stemmesedler til medlemmer uden forevisning af gyldigt medlemskab. (Vejledning nedenfor)

På kredsbestyrelsens vegne

Helene Wolff

Kredsformand

Efter generalforsamlingen vil der blive uddelt årsnål samt fejring af kredsmestrene 2021.

Sådan udskriver du dit medlemskort:

https://www.schaeferhund.dk/side.asp?ID=35355

 


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 15.02.2022 00:00:00
 • end date: 15.02.2022 00:00:00
 • Registration opening: 18.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 14.02.2022 23:59:00
 • Number of participants: 60
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Rødovre, 1
 • Address: Korsdalsvej 128A, 2610 Rødovre
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.schaeferhundkreds1.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Helene wolff

 40514231

 kreds1@schaeferhund.dk

Meeting leader

Helene wolff

 40514231

 helene.wolff@hotmail.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 1 Rødovre 15.02.2022
Korsdalsvej 128A, 2610 Rødovre