• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 25 Nordfyn

 • 12.02.2022 13:00:00 - 14:00:00
 • Odensevej 137, 5471 Søndersø

Subscriber information:

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 25 Nordfyn.

lørdag d. 12.02.2022 kl. 13.00

 Klubhuset, Odensevej 137, 5471 Søndersø.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af to stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

a) Valg af kredssekretær for 2 år (På valg er Jens Røygaard)

b) Valg af kredskasserer for 2 år (På valg er Per Rasmussen)

c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år

(På valg er Freddy G. Hansen og Louise R. Hansen)

d) Valg af revisor (På valg er Charlotte Scheppan)

e) Valg af revisorsuppleant (På valg er Alexander Scheppan)

f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.

7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 29.01.2022

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 25 - Nordfyn forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

Kredsen er vært med kaffe med brød.

 

 

På bestyrelsens vegne

Ole Scheppan

Formand

 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2022 13:00:00
 • end date: 12.02.2022 14:00:00
 • Registration opening: 12.01.2022 20:00:00
 • Closing date: 11.02.2022 23:59:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Nordfyn, 25
 • Address: Odensevej 137, 5471 Søndersø
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds25nordfyn.com

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Ole Scheppan

 23631855

 obs@voreselnet.dk

Meeting leader

Ole Scheppan

 23631855

 obs@voreselnet.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 25 Nordfyn 12.02.2022
Odensevej 137, 5471 Søndersø