• Meeting
 • shkd

Generalforsamling kreds 23 Slagelse d.03.02.2022 kl.18.30

 • 03.02.2022 13:01:00 - 13:01:00
 • Langøre 3, indkørsel fra Oksebrovej, 4200 Slagelse

Subscriber information:

Generalforsamling i kreds 23 torsdag d.03/02.2022 kl.18.30


Dagsorden i kreds 23 torsdag d.03/02.2022 kl.18.30 Langøre 3, 4200 Slagelse


1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

4. Kassererens/bestyrelsen forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af

ansvarsfrihed.

5. Indkomne forslag.


6. Valg, herunder valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmark

Valg ved 3. personer bestyrelse:

A. Valg af Kasserer (2-Årig periode)

B. Valg af sekretær/bestyrelsesmedlem. (2-årig periode)

C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, for 1-årig periode.

D. Valg af Revisor, for 1-årig periode.

E. Valg af Revisorsuppleant, for 1-årig periode.

F. Valg af kredsrepræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab.

7. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders

medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med betalt forfaldent kontingent.

Dog kan revisor vælges uden at være medlem af kredsen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på generalforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når

det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Indkaldelsen/dagsorden vil blive offentliggjort på Caniva, Facebook, kredsens hjemmeside.


Generalforsamlingen afholdes indendørs, så venligst at man overholder de for tiden aktuelle retningslinjer vedr. COVID.

På vegne af Bestyrelsen kreds 23.


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 03.02.2022 13:01:00
 • end date: 03.02.2022 13:01:00
 • Registration opening: 13.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 01.02.2022 23:59:59
 • 2. Closing date: 02.02.2022 23:59:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Slagelse, 23
 • Address: Langøre 3, indkørsel fra Oksebrovej, 4200 Slagelse
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kr23.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling kreds 23 Slagelse d.03.02.2022 kl.18.30 03.02.2022
Langøre 3, indkørsel fra Oksebrovej, 4200 Slagelse