• Meeting
 • shkd

Generalforsamling. Kreds 47, Suså

 • 12.02.2022 10:00:00 - 11:00:00
 • Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle

Subscriber information:

Kreds47-suså holder kreds generalforsamling og efter generalforsamlingen vil kredsen være vært for en sandwich.

Tilmelding via vores hjemmeside inden d. 3 februar.Herlufmagle, den 10. januar 2022


Hermed indkaldes til ordinær Kredsgeneralforsamling i kreds 47-Suså


LØRDAG DEN 12. FEBRUAR 2022 KL. 10.00

I klubhuset, Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle


med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent (kredsbestyrelsen foreslår Helge Petersen)
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse

På valg er:

a) Kasserer for 2 år (Helle Bejrholm – villig til genvalg)

b) Kredssekretær/næstformand for 2 år (Per Frederiksen – villig til genvalg)

c) 1. Suppleant for 1 år

d) 2. Suppleant for 1 år

e) Revisor for 1 år

f) Revisorsuppleant for 1 år


7. Valg af 2 repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab (Repræsentantskabsmødet den 20. marts 2022 kl. 10, Ejbyhallen, Halvej 5, 5592 Ejby)


8. Eventuelt• Forslag skal være formanden Vicky Andersen i hænde senest 8 dage før kredsgeneralfor- samlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer med 3 måneders medlemskab af kredsen forud for generalforsamlingen, og som IKKE er i kontingentrestance. Ungdomsmedlemmer har IKKE stemmeret og er ikke valgbar. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.

Hvis din betaling for kontingent til hovedklubben er sket senere end 5 dage før kredsgeneral- forsamlingen skal du medbringe din kvittering eller bevis for betalt kontingent.


Mange hilsner bestyrelsen


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 12.02.2022 10:00:00
 • end date: 12.02.2022 11:00:00
 • Registration opening: 10.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 11.02.2022 23:59:59
 • 2. Closing date: 12.02.2022 01:00:00
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Suså, 47
 • Address: Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds47.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Club chairman

Vicky H. Andersen

 Formand@kreds47.dk

Meeting leader

Vicky H. Andersen

 Formand@kreds47.dk

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling. Kreds 47, Suså 12.02.2022
Håndværkervej 37, 4160 Herlufmagle