• Meeting
 • shkd

Generalforsamling Kreds 59 Grindsted

 • 31.01.2022 00:00:00 - 00:00:00
 • Odinsvej 32, 7200 Grindsted

Subscriber information:

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

i Schæferhundeklubben Kreds 59, Grindsted

 

Dato:            Mandag den 31. januar 2022

Tid:               Kl. 19.00

Sted:             Klubhuset - Odinsvej 32, 7200 Grindsted 

 

Dagsorden iflg. Schæferhundeklubben for Danmarks love § 13. 

Pkt. 1            Valg af dirigent 

Pkt. 2            Valg af 2 stemmetællere

Pkt. 3            Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

Pkt. 4            Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 

Pkt. 5            Indkomne forslag 

Pkt. 6            Valg, herunder valg af repræsentanter til Schæferhundeklubben for Danmarks repræsentantskab

På valg er: næstformand, kasserer (modtager genvalg) samt 2 suppleanter til bestyrelsen, revisor, revisorsuppleant, BRK samt kredsrepræsentanter.

Pkt. 7            Eventuelt 


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden på mail senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingen afholdes. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres af et eller flere medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 


På bestyrelsens vegne den 9. januar 2022

Karin Dederding Thing


 • Timezone: Europe/Copenhagen
 • start date: 31.01.2022 00:00:00
 • end date: 31.01.2022 00:00:00
 • Registration opening: 09.01.2022 00:00:00
 • Closing date: 30.01.2022 23:59:59
 • Discipline: Meeting
 • Organizing club: Grindsted, 59
 • Address: Odinsvej 32, 7200 Grindsted
 • Breeds: All breeds
 • Homepage: www.kreds59.dk

Information entry fee

not deposited

Entry fee

Instructor

There were no instructor or helper added yet.
Generalforsamling Kreds 59 Grindsted 31.01.2022
Odinsvej 32, 7200 Grindsted